Děkujeme za Váš zájem o online seminář

Sebekoučink

Co se na tomto online semináři naučíte:

  • naučíte koučovat sám/a sebe při řešení životních situací změnou způsobu myšlení

Tímto je tento sebekoučink zcela specifický oproti "klasickým" sebekoučinkům.

Proto je nutné jej absolvovat až po zvládnutí seminářů:

 

Sebekoučink je dělaný jinak, než se normálně učí. Jsou do něho zapojeny techniky psychologie, stavu uvolňování, vnitřního klidu, způsobu kladení otázek a mnoho dalšího.

Proto je nutné nejprve projít Online seminář Uvolnění pouhou myšlenkou a také Online seminář stav vnitřního klidu. Mentální techniky, které se tam naučíte, spolu s dalšími pak využijete na tomto online kurzu ke konečnému sebeřízení.

Online terapie probíhají přes:

  • Skype
  • Messenger
  • WhatsApp
  • Hangouts

Jaká je cena semináře:

Cena semináře platí i pro Vaši soukromou skupinku lidí (např. rodinní příslušníci, známí, kamarádi apod.), kteří budou online na druhé straně přenosové aplikace, např. Messenger, Skype apod.. Tím se cena zlevňuje.

Máte dotaz? Napište nám na email podpora@kvantovyzivot.com

Chcete udělat prožitkový seminář ve vašem městě? Pište na email sluzby@kvantovyzivot.com